Nasz cel

Nasz cel

Celem strategicznym Stowarzyszenia Hospicjum w Rawie Mazowieckiej jest systematyczny rozwój Organizacji poprzez wzrost jakości i ilości udzielanych świadczeń w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej pacjentów. Zdobycie i utrzymanie wysokiej pozycji wśród organizacji o podobnej działalności to zadanie realizowane na wszystkich stanowiskach przez pracowników świadomych rangi, jaką przypisujemy jakości wykonywanych świadczeń.