Organizacja pożytku publicznego
46 814 58 59

Aktualności

Łódzkie promuje zdrowie psychiczne

Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne- wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne” dla mieszkańców województwa łódzkiego, finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Termin realizacji projektu od 14.02.2024 roku do 30.11.2024 roku.
W ramach zadania przeprowadzone zostaną konsultacje specjalistyczne. Będą one realizowane adekwatnie do potrzeb i sytuacji. Tematyka wsparcia będzie dostosowana do potrzeb uczestników. Opieką zostaną objęci zarówno członkowie Stowarzyszenia jak i również członkowie ich rodzin.

Zdrowie psychiczne

Logo Hospicjum

„Pomoc Psychologiczna dla osób terminalnie chorych oraz ich rodzin”

Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych oraz ich rodzin” dla mieszkańców województwa łódzkiego.  Każda osoba, która chcę skorzystać z pomocy powinna zgłosić się do biura Stowarzyszenia i poinformować o takiej potrzebie. Tematyka wsparcia będzie dostosowana do potrzeb uczestników. Opieką zostaną objęci zarówno pacjenci Hospicjum jak również członkowie ich rodzin.

Termin realizacji zadania publicznego od dnia 04.03.2024r. do dnia 31.12.2024 r.

https://www.lodzkie.pl/

Dotacje 2024

Projekt Grantowy Edycja XII 2024/2025

Projekt Grantowy Edycja XII 2024/2025
Celem szczegółowym Projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez zapewnienie osobom potrzebującym, zaopatrzenia w leki oraz inne wyroby medyczne w sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuowania terapii. Dodatkowym celem Projektu jest uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków. Wysokość i proporcje wsparcia udzielonego Beneficjentom będą adekwatne do ich potrzeb oszacowane na podstawie wywiadu i dokumentacji.
Informacje na ten temat przekazywane są w biurze Stowarzyszenia.

Fundacja DOZ

Łódzkie promuje zdrowie psychiczne

Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne- wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne” dla mieszkańców województwa łódzkiego, finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Termin realizacji projektu od 14.02.2024 roku do 30.11.2024 roku.
W ramach zadania przeprowadzone zostaną konsultacje specjalistyczne. Będą one realizowane adekwatnie do potrzeb i sytuacji. Tematyka wsparcia będzie dostosowana do potrzeb uczestników. Opieką zostaną objęci zarówno członkowie Stowarzyszenia jak i również członkowie ich rodzin.
Kontakt w biurze Stowarzyszenia.

„Złoty psycholog”

Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Złoty psycholog” dla mieszkańców województwa łódzkiego. Termin realizacji projektu od 3.07.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Loga projektu

Projekt

Stowarzyszenie Hospicjum uczestniczy we wspólnycm Projekcie pod nazwą „Razem Możemy Więcej” z DOZ Fundacja Dbam o zdrowie. Celem szczegółowym projektu jest niwelowanie barier w dostepie do leków poprzez zapewnienie osobom potrzebującym, wskazanym we Wniosku XI edycji Konkursu Granowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” zaopatrzenia w leki oraz inne wyroby medyczne w sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuowania terapii.
Projekt będzie realizowany od dnia 01.03.2023 r. do dnia 29.02.2024 r.

Logo DOZ

Zadanie publiczne

Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej w roku 2023 realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Pomagamy” w ramach którego, wsparciem zostanie objętych 25 osób oraz ich rodziny w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej ( mieszkańcy Rawy Mazowieckiej). Zadanie finansowane jest z zasobów Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.