Organizacja pożytku publicznego
46 814 58 59

O nas

Władze Stowarzyszenia Hospicjum w Rawie Mazowieckiej. Zarząd:

Prezes Hospicjum – Agnieszka Gorzka
Wiceprezes – Stanisława Pięcek
Sekretarz – Marianna Niewiadomska
Skarbnik – Danuta Wietrak

Władze Poradni Domowej Opieki Hospicyjnej Stowarzyszenia „Hospicjum” w Rawie Mazowieckiej:

Kierownik Poradni – dr Dariusz Piotrowski

Struktura Organizacji

Opieka sprawowana w Poradni Domowej Opieki Hospicyjnej Stowarzyszenia „Hospicjum” w Rawie Mazowieckiej jest wszechstronną, całościową opieką nad pacjentami nieuleczalnie chorymi oraz przewlekle chorymi i ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Odpowiednie działania skierowane są również na wspomaganie rodziny chorych.

Komórki Poradni Domowej Opieki Hospicyjnej Stowarzyszenia „Hospicjum” w Rawie Mazowieckiej

Hospicjum domowe
Pielęgniarska opieka długoterminowa

Polityka i cele jakości:

Celem strategicznym Stowarzyszenia Hospicjum w Rawie Mazowieckiej jest systematyczny rozwój Organizacji poprzez wzrost jakości i ilości udzielanych świadczeń w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej pacjentów. Zdobycie i utrzymanie wysokiej pozycji wśród organizacji o podobnej działalności to zadanie realizowane na wszystkich stanowiskach przez pracowników świadomych rangi, jaką przypisujemy jakości wykonywanych świadczeń.

Zapewnienie pacjentom jak najwyższej jakości opieki i poczucia bezpieczeństwa Hospicjum realizuje poprzez:

 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług,
 • utrzymywanie bliskiej współpracy personelu z pacjentami,
 • możliwie najpełniejszą realizację potrzeb pacjentów z poszanowaniem ich praw
  i godności osobistej,
 • zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, cechujących się empatią
  i chęcią pomagania chorym,
 • ciągłe szkolenie zespołu Hospicjum w zakresie nowoczesnych metod leczenia
  i pielęgnowania,
 • utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym
  lub zbliżonym charakterze działalności,
 • partnerską współpracę personelu, stwarzającą możliwość dalszego rozwoju zawodowego i osobistego,
 • dążenia do pełnego zadowolenia z naszych usług poddanych opiece pacjentom i ich rodzinom.