Organizacja pożytku publicznego
46 814 58 59

Podziękowanie

Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum w Rawie Mazowieckiej wraz z podopiecznymi serdecznie dziekuję Firmie Herco Sp.z.o.o. i Fimie Metalbud NOWICKI Sp.z.o.o. za ogromne wsparcie dzięki któremu, Stowarzyszenie mogło zakupić sprzęt do zabiegów rehabilitacyjnych, który będzie wykorzystywany w domach naszych pacjentów. Fizjoterapia jest jednym z elementów wielokierunkowego leczenia objawowego stosowanego w opiece paliatywnej. Jej głównym celem w tej grupie pacjentów jest poprawa jakości życia chorych, którą uzyskuje się poprzez łagodzenie uciążliwych objawów i umożliwienie pacjentowi funkcjonowania na optymalnym poziomie.