Organizacja pożytku publicznego
46 814 58 59

Rejestracja

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia można dokonać osobiście bądź telefonicznie, jednakże skierowanie wraz z dokumentacją potwierdzającą diagnozę należy dostarczyć najpóźniej w drugim dniu od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia może dokonać sam chory bądź członek jego rodziny lub upoważniony opiekun.

Zgłoszenia są przyjmowane w biurze Poradni

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 800 do 1600

w Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 10 J

pod numerem tel. 46 814 58 59